Статистика просмотров | Архив НУЦЗУ

Статистика просмотра документов. TOP 20

Название документаn
Гужва Д.   Професійна мотивація та життєві установки як інтегральна частина професійної спрямованості курсантів УЦЗУ 67
Маляров М.В.   Фрактальний моніторинг земної поверхні з використанням математичного пакету MathCad. 19
Маляров М.В.   Моніторинг змін природних територій з використанням просторових характеристик 19
Куц Ю.О.Лєрмонтова Ю.О.Труш О.О.   Інституційна система Європейського Союзу у галузі боротьби з катастрофами (частина 2) 18
Трегубов Д.Г.   Деструкція хімічних сполук стічних вод процесу коксування вугілля 18
Чернова О.Є.   Комунікативна компетентність як складова професійно важливих якостей оперативного працівника ОВС 17
Лаврик Т.В.Мордюшенко С.М.   Мотиваційні аспекти професійної діяльності кінологів-рятувальників ДСНС України 16
Денісюк О.В.Шведун В.O.   Complex analysis of Ukrainian state financial security in present conditions 16
Корольчук М.С.   Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності 15
Сенчихин Ю.Н.Сыровой В.В.   Порядок визначення граничної відстані подавання засобів ліквідації аварій і пожеж від основних та спеціальних пожежно-рятувальних машин. 15
Овсяннікова Я.О.   Особливості професійно — психологічної підготовки працівників МНС 15
Кравченко О.В.   Основні стратегії регуляції професійного стресу, корекція стресових станів 15
Абрамов Ю.А.Кальченко Я.Ю.   Выбор метода определения периода проведения регламентных работ датчиков систем ослабления последствий чрезвычайных ситуаций 14
Василенко С.В.   Психологічні основи управлінської взаємодії командира (начальника) з військовим колективом 13
Аветісян В.Г.Сенчихин Ю.Н.   Організація аварійно-рятувальних робіт на авіаційному транспорті: навч. посіб. 13
Чаплак Я.В.   Формування готовності психолога-практика до консультативної взаємодії 13
Аветісян В.Г.Сенчихин Ю.Н.Тригуб В.В.   Організація аварійно-рятувальних робіт: Підручник. 13
Асоцький В.В.   Форми психічного напруження та види стомлення, що проявляються у рятувальників під час виконання службових обов ‘ язків 13
Мовмига Н.Є.   Життєві домагання майбутніх правохоронців у життєвому та професійному самоздійсненні 13
Матвійчук Т.В.   Психолого-педагогічні умови розвитку спеціальних здібностей викладача вищого навчального закладу 13


© 2015 — 2020 Центр информационных технологий НУГЗУ